Przeloty obiektów NEO w pobliżu Ziemi w okresie 2019-05-14 - 2019-06-20      
                   w odległości <= 10 LD                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiekt     Moment (UT)   LD  Vmag  "/min Vmax Rozmiar (m) Obserwacje       Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 JN5  2019-05-16 00:05  4.43 20.0  94.13 19.7 21-47                4
2019 JH7  2019-05-16 00:06  0.19 16.2 1796.06 15.4 3-7                 4
2012 KT12  2019-05-17 14:41  4.14 18.8  33.02 18.8 15-33                4
2019 GT1  2019-05-17 23:38  6.09 22.3  19.39 22.2 27-60                4
C0MJAL2   2019-05-18 22:40  3.01 19.4  83.84 19.4 7-16     2019-05-16 04:19 (20)  0
P10NIJB   2019-05-19 23:09  4.45 21.3  11.51 21.3 3-7     2019-05-09 10:07 (2)  1
2019 JL3  2019-05-20 07:33  2.48 16.8  113.33 16.5 28-62                4
P10NTjU   2019-05-22 08:56  1.90 16.2  153.10 16.2 21-47    2019-05-13 06:32 (7)  0
P10NVB9   2019-05-28 00:34  7.04 21.5   9.11 21.5 5-11     2019-05-12 13:40 (2)  1
P10NVD8   2019-05-28 20:46  7.75 21.2   7.37 21.2 8-19     2019-05-12 12:26 (2)  1
P10NCOO   2019-05-30 11:44  7.90 19.3  20.99 19.3 14-31    2019-05-09 06:08 (4)  0
P10NEXL   2019-06-01 03:09  0.81 17.4  144.30 17.4 7-15     2019-05-08 09:30 (2)  1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
2. Vmag - jasność w momencie największego zbliżenia, Vmax - maksymalna jasność w okresie 
  +/- 12 godzin.
3. Ruch obserowany po sferze wyrażony w sekundach kątowych na minutę czasu.
4. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną i założone albedo
  (0.05-0.25).
5. Statusy: 0 - nowy obiekt, wciąż obserwowany w celu potwierdzenia, 1 - obiekt niepotwierdzony, 
  odrzucony, 2 - obiekt oficjalnie potwierdzony w MPEC.

Wykorzystano dane NASA CNEOS oraz obliczenia z serwisu Project Pluto.
Raport wygenerowano 2019-05-21 00:11 UTC.