Przeloty obiektów NEO w pobliżu Ziemi w okresie 2019-10-12 - 2019-11-18      
                   w odległości <= 10 LD                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiekt     Moment (UT)   LD  Vmag  "/min Vmax Rozmiar (m) Obserwacje       Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P20SEML   2019-10-12 10:16  2.74 21.5  20.99 21.5 2-5     2019-10-08 13:04 (2)  1
2019 TT1  2019-10-13 18:24  2.90 17.8  151.26 17.7 16-36                4
2019 TA7  2019-10-14 22:52  3.91 19.6  88.91 19.4 15-33                4
P20SzGo   2019-10-15 00:35  5.41 20.0  12.63 20.0 6-14     2019-10-08 13:24 (3)  1
TMG0007   2019-10-17 02:24  0.28 15.2  379.60 15.2 3-6     2019-10-16 15:47 (3)  0
A10gQ45   2019-10-17 17:11  0.98 14.7  112.80 14.7 18-41    2019-10-18 09:12 (4)  1
2019 TK5  2019-10-19 07:25  2.49 19.9  72.86 19.4 9-19                 4
P10SzdX   2019-10-19 10:27  3.65 19.0  15.21 19.0 8-18     2019-10-08 14:20 (2)  1
C15X1P2   2019-10-24 01:01  4.88 17.6  84.64 17.6 18-41    2019-10-18 19:07 (20)  0
A10gSE9   2019-10-24 10:12  8.56 19.5  12.17 19.5 11-24    2019-10-19 00:08 (11)  0
P10Sy95   2019-10-25 07:39  1.71 20.5  28.48 20.5 3-7     2019-10-07 13:39 (3)  0
2019 UC   2019-10-29 01:30  2.91 16.3  95.66 15.9 40-89                4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
2. Vmag - jasność w momencie największego zbliżenia, Vmax - maksymalna jasność w okresie 
  +/- 12 godzin.
3. Ruch obserowany po sferze wyrażony w sekundach kątowych na minutę czasu.
4. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną i założone albedo
  (0.05-0.25).
5. Statusy: 0 - nowy obiekt, wciąż obserwowany w celu potwierdzenia, 1 - obiekt niepotwierdzony, 
  odrzucony, 2 - obiekt oficjalnie potwierdzony w MPEC.

Wykorzystano dane NASA CNEOS oraz obliczenia z serwisu Project Pluto.
Raport wygenerowano 2019-10-19 00:11 UTC.