Niepotwierdzone obiekty NEO                  
        Prawdopodobna jasność maks. <= 16.5, odległość min. <= 100 LD        
----------------------------------------------------------------------
Nazwa    LD  H  rozm (m)  Vmax Vcur nObs  Ost.obserwacja
----------------------------------------------------------------------
C4CR532   0.14 29.6 3-7     12.1 27.7   8 2021-01-08 02:27
C4MMCR2   0.06 30.4 2-5     10.6 25.2   8 2021-01-15 12:14
C4NU0F2   1.4 28.7 5-11    16.5 22.4  16 2021-01-19 15:40
C4P09T2   0.19 30.8 2-4     14.0 22.5  13 2021-01-19 15:45
QS2101A   2.9 26.8 12-26    16.1 19.8   4 2021-01-19 06:53
ZTF0KAy   0.97 27.5 8-19    14.4 23.8   4 2021-01-16 10:11
ZTF0KG1   0.75 28.6 5-11    15.0 19.6   4 2021-01-19 09:24
----------------------------------------------------------------------
1. Nazwa - tymczasowa desygnacja obserwatora, podana za NEOCP.
2. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
3. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną (H) i założone albedo
  (0.05-0.25).
4. Vmax - teoretyczna maksymalna jasność w momencie największego zbliżenia, Vcur - ostatnio
  obserwowana jasność.
5. nObs - liczna obserwacji użyta do wyznaczenia orbity.

Wykorzystano dane z NASA CNEOS.
Dane pobrane: 2021-01-19 21:59:54 UTC