Niepotwierdzone obiekty NEO                  
        Prawdopodobna jasność maks. <= 16.5, odległość min. <= 100 LD        
----------------------------------------------------------------------
Nazwa    LD  H  rozm (m)  Vmax Vcur nObs  Ost.obserwacja
----------------------------------------------------------------------
Mar3087    27 21.6 127-284   15.8 20.2   6 2023-05-30 13:57
P21Fxjw   4.5 26.1 16-36    16.4 23.4   4 2023-05-18 11:49
scax063    24 21.2 153-342   15.1 20.2   4 2023-05-25 17:51
----------------------------------------------------------------------
1. Nazwa - tymczasowa desygnacja obserwatora, podana za NEOCP.
2. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
3. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną (H) i założone albedo
  (0.05-0.25).
4. Vmax - teoretyczna maksymalna jasność w momencie największego zbliżenia, Vcur - ostatnio
  obserwowana jasność.
5. nObs - liczna obserwacji użyta do wyznaczenia orbity.

Wykorzystano dane z NASA CNEOS.
Dane pobrane: 2023-06-04 11:32:09 UTC