Niepotwierdzone obiekty NEO                  
        Prawdopodobna jasność maks. <= 16.5, odległość min. <= 100 LD        
----------------------------------------------------------------------
Nazwa    LD  H  rozm (m)  Vmax Vcur nObs  Ost.obserwacja
----------------------------------------------------------------------
ZTF04Yj   1.1 28.7 5-11    15.9 24.1   6 2019-07-08 00:46
ZTF053L   2.3 27.4 9-20    16.2 19.0  19 2019-07-16 14:15
ZTF04n2   0.98 28.1 6-14    15.1 24.4  14 2019-07-11 00:12
P10PN9d    37 21.4 139-312   16.3 20.0  17 2019-07-16 17:55
----------------------------------------------------------------------
1. Nazwa - tymczasowa desygnacja obserwatora, podana za NEOCP.
2. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
3. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną (H) i założone albedo
  (0.05-0.25).
4. Vmax - teoretyczna maksymalna jasność w momencie największego zbliżenia, Vcur - ostatnio
  obserwowana jasność.
5. nObs - liczna obserwacji użyta do wyznaczenia orbity.

Wykorzystano dane z NASA CNEOS.
Dane pobrane: 2019-07-16 19:01:19 UTC