Niepotwierdzone obiekty NEO                  
        Prawdopodobna jasność maks. <= 16.5, odległość min. <= 100 LD        
----------------------------------------------------------------------
Nazwa    LD  H  rozm (m)  Vmax Vcur nObs  Ost.obserwacja
----------------------------------------------------------------------
A116Gfp   1.1 28.6 5-11    15.8 24.4   4 2024-05-14 11:25
A116Qa3   1.4 22.3 92-206   10.1 17.1   5 2024-05-22 21:05
P11UePL   1.7 27.9 7-16    16.1 23.8   6 2024-05-17 00:29
RdSH338    25 21.3 146-327   15.3 21.6   3 2024-05-07 06:44
ST24E07   9.7 24.3 37-82    16.3 23.7   7 2024-05-04 12:44
----------------------------------------------------------------------
1. Nazwa - tymczasowa desygnacja obserwatora, podana za NEOCP.
2. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
3. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną (H) i założone albedo
  (0.05-0.25).
4. Vmax - teoretyczna maksymalna jasność w momencie największego zbliżenia, Vcur - ostatnio
  obserwowana jasność.
5. nObs - liczna obserwacji użyta do wyznaczenia orbity.

Wykorzystano dane z NASA CNEOS.
Dane pobrane: 2024-05-22 21:44:18 UTC