Niepotwierdzone obiekty NEO                  
        Prawdopodobna jasność maks. <= 16.5, odległość min. <= 100 LD        
----------------------------------------------------------------------
Nazwa    LD  H  rozm (m)  Vmax Vcur nObs  Ost.obserwacja
----------------------------------------------------------------------
C0HT3D1   0.21 29.5 3-7     13.0 18.5   4 2019-10-19 02:33
C15X1P2   5.0 25.8 18-41    16.3 20.5  29 2019-10-19 02:58
P10Sy95   0.69 28.6 5-11    14.8 24.6   4 2019-10-07 23:25
TMG0006   4.2 24.0 42-94    14.2 19.4   4 2019-10-17 07:28
TMG0007   1.2 27.5 8-19    14.9 20.4   4 2019-10-17 07:54
ZTF08k4   1.9 25.6 20-45    14.0 21.4   4 2019-10-17 04:18
----------------------------------------------------------------------
1. Nazwa - tymczasowa desygnacja obserwatora, podana za NEOCP.
2. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
3. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną (H) i założone albedo
  (0.05-0.25).
4. Vmax - teoretyczna maksymalna jasność w momencie największego zbliżenia, Vcur - ostatnio
  obserwowana jasność.
5. nObs - liczna obserwacji użyta do wyznaczenia orbity.

Wykorzystano dane z NASA CNEOS.
Dane pobrane: 2019-10-19 03:00:29 UTC