Niepotwierdzone obiekty NEO                  
        Prawdopodobna jasność maks. <= 16.5, odległość min. <= 100 LD        
----------------------------------------------------------------------
Nazwa    LD  H  rozm (m)  Vmax Vcur nObs  Ost.obserwacja
----------------------------------------------------------------------
A10qXap   5.0 24.3 37-82    14.8 16.2  14 2020-09-24 09:32
A10qXau    12 23.7 48-108   16.1 18.5  10 2020-09-25 00:54
C1ATTY1   5.6 25.4 22-49    16.2 19.5  12 2020-09-24 08:55
C387WM2   0.72 29.7 3-7     16.0 24.4   4 2020-09-20 08:28
C39NV62   0.92 28.9 4-10    15.7 20.2  13 2020-09-24 23:15
C3A0CM2   0.06 30.3 2-5     10.5 23.5   8 2020-09-23 11:20
P115PYq   0.35 28.9 4-10    13.6 25.1  19 2020-09-24 21:19
ZTF0Ehz   0.55 29.8 3-7     15.5 28.0   4 2020-09-21 09:50
ZTF0Eof   0.39 29.4 4-8     14.3 22.6   4 2020-09-22 17:21
ZTF0Eor   7.7 24.9 28-62    16.4 19.5   4 2020-09-22 17:25
ZTF0Eox   0.59 27.4 9-20    13.2 23.2   4 2020-09-22 17:25
ZTF0Ew1   0.47 30.1 3-6     15.4 19.0   6 2020-09-24 14:50
----------------------------------------------------------------------
1. Nazwa - tymczasowa desygnacja obserwatora, podana za NEOCP.
2. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
3. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną (H) i założone albedo
  (0.05-0.25).
4. Vmax - teoretyczna maksymalna jasność w momencie największego zbliżenia, Vcur - ostatnio
  obserwowana jasność.
5. nObs - liczna obserwacji użyta do wyznaczenia orbity.

Wykorzystano dane z NASA CNEOS.
Dane pobrane: 2020-09-25 01:41:45 UTC