Niepotwierdzone obiekty NEO                  
        Prawdopodobna jasność maks. <= 16.5, odległość min. <= 100 LD        
----------------------------------------------------------------------
Nazwa    LD  H  rozm (m)  Vmax Vcur nObs  Ost.obserwacja
----------------------------------------------------------------------
A10mHWg   0.03 31.3 1-3     9.0 32.3   4 2020-05-23 15:37
C2VYXM2   0.60 29.1 4-9     15.0 20.7   8 2020-05-26 09:24
P110XXR   6.7 24.0 42-94    15.2 21.2   9 2020-05-26 07:00
----------------------------------------------------------------------
1. Nazwa - tymczasowa desygnacja obserwatora, podana za NEOCP.
2. Odległość największego zbliżenia (LD), liczona od środka Ziemi i podana w średnich odległościach 
  Ziemia-Księżyc (384 402 km).
3. Rozmiar (średnica) obiektu wyznaczony w oparciu o jasność absolutną (H) i założone albedo
  (0.05-0.25).
4. Vmax - teoretyczna maksymalna jasność w momencie największego zbliżenia, Vcur - ostatnio
  obserwowana jasność.
5. nObs - liczna obserwacji użyta do wyznaczenia orbity.

Wykorzystano dane z NASA CNEOS.
Dane pobrane: 2020-05-26 10:12:32 UTC