Opozycje planetoid NEO o jasności V <= 16.5 mag             
             w okresie 2021-04-09 00:00 do 2021-04-30 00:00             

Data        Nazwa         NEO    Δ    r    Faza    V    α (J2000) δ    Period(T/ΔV/U)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021-04-23 14:36  (12923) Zephyr     Apollo  0.653  1.653   5.81°  16.38  14h18m  - 3°38'   3.891h 0.2 3

Uwagi:
------
1. α, δ - astrometryczne współrzędne geocentryczne w układzie J2000.0
2. Odległość Δ Ziemia-planetoida oraz r Słońce-planetoida podana w jednostkach astronomicznych
  (1 j.a. = 149 597 870.7 km).

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net, zintegrowane programem integrat ().