Opozycje planetoid NEO o jasności V <= 16.5 mag             
             w okresie 2023-05-28 00:00 do 2023-06-18 00:00             

Data        Nazwa         NEO    Δ    r    Faza    V    α (J2000) δ    Period(T/ΔV/U)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023-05-30 06:56  (194386) 2001 VG5   Apollo  0.280  1.293   0.06°  14.84  16h26m  -21°38'   6.380h 0.8 3
2023-06-04 23:10  (1685) Toro      Apollo  0.746  1.757   4.50°  15.30  16h45m  -30°12'   10.200h 1.8 3
2023-06-07 06:04  2017 QM18       Amor   0.158  1.171   5.92°  15.40  16h56m  -29°30'           
2023-06-10 07:30  (488453) 1994 XD    Apollo  0.030  1.034  49.87°  13.61  18h20m  25°24'   2.736h 0.1 3-

Uwagi:
------
1. α, δ - astrometryczne współrzędne geocentryczne w układzie J2000.0
2. Odległość Δ Ziemia-planetoida oraz r Słońce-planetoida podana w jednostkach astronomicznych
  (1 j.a. = 149 597 870.7 km).

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net, zintegrowane programem integrat ().