Opozycje planetoid NEO o jasności V <= 16.5 mag             
             w okresie 2023-09-17 00:00 do 2023-10-08 00:00             

Data        Nazwa         NEO    Δ    r    Faza    V    α (J2000) δ    Period(T/ΔV/U)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023-10-02 18:41  2009 UG        Aten   0.019  1.019  21.78°  15.84   1h09m  -16°49'   5.880h 0.4 3-

Uwagi:
------
1. α, δ - astrometryczne współrzędne geocentryczne w układzie J2000.0
2. Odległość Δ Ziemia-planetoida oraz r Słońce-planetoida podana w jednostkach astronomicznych
  (1 j.a. = 149 597 870.7 km).

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net, zintegrowane programem integrat ().