Opozycje planetoid NEO o jasności V <= 16.5 mag             
             w okresie 2021-07-20 00:00 do 2021-08-10 00:00             

Data        Nazwa         NEO    Δ    r    Faza    V    α (J2000) δ    Period(T/ΔV/U)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021-07-22 02:41  (87309) 2000 QP    Aten   0.233  1.239  15.11°  15.74  19h50m  - 2°08'   2.165h 0.1 2
2021-08-02 12:19  2018 LM4        Apollo  0.090  1.104   8.45°  14.36  20h38m  - 9°03'   40.600h 0.2 1+
2021-08-02 19:41  (7889) 1994 LX     Apollo  0.619  1.555  23.09°  16.21  21h53m  -52°30'   2.741h 0.4 3
2021-08-04 11:33  (3103) Eger      Apollo  0.239  1.037  77.95°  14.88   3h12m  - 7°25'   5.710h 1.2 3

Uwagi:
------
1. α, δ - astrometryczne współrzędne geocentryczne w układzie J2000.0
2. Odległość Δ Ziemia-planetoida oraz r Słońce-planetoida podana w jednostkach astronomicznych
  (1 j.a. = 149 597 870.7 km).

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net, zintegrowane programem integrat ().