Opozycje planetoid NEO o jasności V <= 16.5 mag             
             w okresie 2021-10-14 00:00 do 2021-11-04 00:00             

Data        Nazwa         NEO    Δ    r    Faza    V    α (J2000) δ    Period(T/ΔV/U)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021-11-03 02:00  (3361) Orpheus     Apollo  0.098  1.087  14.29°  14.97   2h53m   0°10'   3.533h 0.3 3

Uwagi:
------
1. α, δ - astrometryczne współrzędne geocentryczne w układzie J2000.0
2. Odległość Δ Ziemia-planetoida oraz r Słońce-planetoida podana w jednostkach astronomicznych
  (1 j.a. = 149 597 870.7 km).

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net, zintegrowane programem integrat ().