Opozycje planetoid NEO o jasności V <= 16.5 mag             
             w okresie 2020-05-19 00:00 do 2020-06-09 00:00             

Data        Nazwa         NEO    Δ    r    Faza    V    α (J2000) δ    Period(T/ΔV/U)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020-05-29 14:02  (136795) 1997 BQ    Apollo  0.066  0.000  68.95°  14.59   0h00m   0°00'           
2020-06-06 18:19  (331471) 1984 QY1   Apollo  0.478  0.000  28.72°  16.00   0h00m   0°00'   45.500h 0.7 2

Uwagi:
------
1. α, δ - astrometryczne współrzędne geocentryczne w układzie J2000.0
2. Odległość Δ Ziemia-planetoida oraz r Słońce-planetoida podana w jednostkach astronomicznych
  (1 j.a. = 149 597 870.7 km).

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net, zintegrowane programem integrat ().