Opozycje planetoid NEO o jasności V <= 16.5 mag             
             w okresie 2020-09-17 00:00 do 2020-10-08 00:00             

Data        Nazwa         NEO    Δ    r    Faza    V    α (J2000) δ    Period(T/ΔV/U)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020-09-19 20:02  (887) Alinda      Amor   0.947  0.000   9.17°  15.72   0h00m   0°00'   73.970h 0.3 2
2020-09-24 14:57  (19764) 2000 NF5    Amor   0.562  0.000   2.33°  15.88   0h00m   0°00'   59.300h 0.8 3
2020-09-29 08:10  2016 ED85       Apollo  0.203  0.000  52.55°  16.40   0h00m   0°00'           

Uwagi:
------
1. α, δ - astrometryczne współrzędne geocentryczne w układzie J2000.0
2. Odległość Δ Ziemia-planetoida oraz r Słońce-planetoida podana w jednostkach astronomicznych
  (1 j.a. = 149 597 870.7 km).

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net, zintegrowane programem integrat ().