Opozycje planetoid NEO o jasności V <= 16.5 mag             
             w okresie 2022-06-28 00:00 do 2022-07-19 00:00             

Data        Nazwa         NEO    Δ    r    Faza    V    α (J2000) δ    Period(T/ΔV/U)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022-07-06 22:44  (141765) 2002 MP3   Amor   0.486  0.000   5.74°  16.17   0h00m   0°00'           
2022-07-07 17:33  (560563) 2015 HH10   Apollo  0.223  0.000  19.34°  16.39   0h00m   0°00'           
2022-07-18 07:39  (23606) 1996 AS1    Amor   0.102  0.000   3.21°  13.92   0h00m   0°00'           

Uwagi:
------
1. α, δ - astrometryczne współrzędne geocentryczne w układzie J2000.0
2. Odległość Δ Ziemia-planetoida oraz r Słońce-planetoida podana w jednostkach astronomicznych
  (1 j.a. = 149 597 870.7 km).

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net, zintegrowane programem integrat ().