Opozycje planetoid NEO o jasności V <= 16.5 mag             
             w okresie 2019-07-09 00:00 do 2019-07-30 00:00             

Data        Nazwa         NEO    Δ    r    Faza    V    α (J2000) δ    Period(T/ΔV/U)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019-07-20 13:24  (455432) 2003 RP8   Amor   0.125  1.133  20.71°  14.98  20h22m  -43°21'           

Uwagi:
------
1. α, δ - astrometryczne współrzędne geocentryczne w układzie J2000.0
2. Odległość Δ Ziemia-planetoida oraz r Słońce-planetoida podana w jednostkach astronomicznych
  (1 j.a. = 149 597 870.7 km).

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net, zintegrowane programem integrat ().