Efemerydy 30 najbliższych planetoid NEO o jasności V<=16.5 mag         
                na noc z 2019-05-20 na 2019-05-21                

Nazwa           α (J2000) δ    V   Δ   Wschód (az) Górow. (wys)  Zachód (az)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(66391) 1999 KW4    3h06m30s -39°40'41" 15.35 0.071   -------   10:15( -3.5)  -------  
(68950) 2002 QF15   9h31m00s  4°39'41" 14.36 0.088  09:58( 84.1) 16:24( 41.3) 22:59(278.5)
(12538) 1998 OH    10h13m10s 32°57'28" 15.23 0.193  07:19( 27.7) 17:10( 70.1) 03:18(336.0)
(355256) 2007 KN4   14h53m03s -14°18'29" 16.39 0.413  17:06(113.1) 21:53( 23.1) 02:41(247.3)
(1866) Sisyphus    18h54m26s -45°11'47" 13.38 0.587   -------   01:54( -8.3)  -------  
(137170) 1999 HF1   10h51m11s 49°55'05" 16.23 0.675   -------   17:51( 87.5)  -------  
(433) Eros      10h18m39s -11°01'16" 12.46 0.744  12:11(107.1) 17:18( 26.5) 22:25(252.8)
(66146) 1998 TU3    4h47m57s 22°13'24" 15.44 1.531  03:32( 50.1) 11:48( 59.9) 20:06(310.2)
(1864) Daedalus    2h49m31s 19°24'14" 16.04 1.602  01:52( 55.4) 09:49( 57.3) 17:49(305.4)
(5143) Heracles    4h01m29s 24°44'55" 16.00 2.017  02:25( 45.0) 11:01( 62.4) 19:37(315.2)
(4954) Eric      5h34m22s 33°22'21" 15.63 2.076  02:24( 22.9) 12:34( 71.0) 22:43(337.2)
(1036) Ganymed    13h06m19s -10°15'11" 14.33 2.292  14:57(106.1) 20:06( 27.2) 01:17(254.1)

Uwagi:
------
1. Astrometryczne współrzędne topocentryczne (α, δ) w układzie J2000.0 oraz momenty wschodów,
  górowań i zachodów w czasie UTC, a także odpowiednie azymuty i wysokości podane dla Poznania.
2. α, δ, V (jasność) oraz Δ (odległość) dla epoki 2019-05-21 00:00:00 UTC.
3. Odległość Δ Ziemia-planetoida podana w jednostkach astronomicznych (149 597 870.7 km).

Źródło: obliczenia własne. Elementy orbit wg www.minorplanetcenter.net.